Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 01.11.2019. године

  1. Прихвата се иницијатива за организовање новогодишње прославе у децембру 2019. године.
    Именује се Организациони одбор у саставу: Срђан Поповић, Светлана Сандики, Санела Ковачевић, Тамара Јовановић и Данијела Златановић, сви адвокати у Новом Саду.
    Организациони одбор ће Управном одбору поднети извештај о насталим трошковима.
  2. Стари новогодишњи украси АК Војводине поклониће се Свратишту за децу и младе у Новом Саду.
  3. Утврђује се да је регистровано пољопривредно газдинство неспојиво са обављањем адвокатуре.
  4. Усваја се предложена измена Правила о раду Комисије за етику тако што се у члану 9. став 3 брише реченица: “Одбијање давања података и обавештења Комисији од стране члана АКВ представља тежу повреду дужности адвоката прописану чл. 99 ст. 1 тач. 5 Статута АКВ”.
    Измена Правила ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли АКВ.