Dusan Belic

Одлуке Управног одбора АКВ од 28. 05. 2021. године

 1. Свим огранцима АК Војводине упутиће се допис да поводом обележавања 100 година АК Војводине доставе своје предлоге за доделу признања.
 2. ОДБИЈА СЕ захтев предузећа „Планета Спорт“ д.о.о. Београд за постављање спољашње јединице клима уређаја у пасажу Адвокатске коморе Војводине.
 3. УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду библиотеке Адвокатске коморе Војводине.
 4. УСВАЈА СЕ Предлог за наставак сарадње на пољу екстерне комуникације у форми комуникације кроз дигиталне мреже Facebook и Instagram са агенцијом Aspect Communications из Новог Сада.
 5. НЕ УСВАЈА се предлог да Адвокатска комора Војводине тражи повлачење из процедуре текста Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.
 6. Поводом објављивања Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, а након његове анализе, уочавајући бројна негативна решења на штету, како уставности, тако и заштите права и интереса грађана и адвокатуре, Адвокатска комора Војводине закључује да је неприхватљиво да јавна расправа о овако свеобухватним изменама системског Закона траје краће од месец дана, те захтева да се јавна расправа продужи на рок од минимум шест месеци, а ради свестраног сагледавања свих примедби на предложени Нацрт.

  Адвокатска комора Војводине апелује да се овај захтев усвоји, а са своје стране ће у случају инсистирања на одређеним лошим решењима, предузети све дужности и мере из своје надлежности.

 7. Именује се Комисија Потпорног фонда Адвокатске коморе Војводине у саставу:

  Председник: Крајновић Ненад, адвокат у Новом Саду
  Заменик председника: Станић Јелена, адвокат у Новом Саду
  Чланови:

  • Пантић Владимир, адвокат у Новом Саду
  • Нашагаћин Мирјана, адвокат у Новом Саду
  • Новковић Владимир, адвокат у Новом Саду.
 8. Усваја се предлог Већа предавача Академије АК Војводине и именује се Вицковић Рамач др Тања, адвокат у Новом Саду, за предавача Академије Адвокатске коморе Војводине, за предмет Грађанско право.

  Усваја се предлог Већа предавача Академије АК Војводине и именује се Гудураш Сузана из Новог Сада, за предавача Академије Адвокатске коморе Војводине, за предмет Управно право.

  Усваја се предлог Већа предавача Академије АК Војводине и именује се Ћетковић Предраг, адвокат у Новом Саду, за предавача Академије Адвокатске коморе Војводине, за предмет Уставно право.

 9. УСВАЈА СЕ Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Адвокатске коморе Војводине.
 10. УСВАЈА СЕ понуда „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. за осигурање запослених од последица несрећног случаја и добровољног здравственог осигурања у свему према понуди.
 11. ПРИХВАТА СЕ понуда „Сбербанке“ а. д. Београд за орочавање новчаних средстава Адвокатске коморе Војводине.
 12. За члана Уређивачког одбора стручног часописа за правну теорију и праксу „Гласник Адвокатске коморе Војводине“ бира се Ђурђевић Тијана, адвокат у Новом Саду.
 13. УСВАЈА СЕ Предлог измена и допуна Правила о раду Секције „Млади адвокати Војводине“.
 14. УСВАЈА СЕ Предлог измена Статута Адвокатске коморе Војводине.
 15. ОДОБРАВА СЕ донација у износу од 50.000,00 динара годишње Удружењу дистрофичара Јужнобачког округа из Новог Сада.
 16. Адвокатска комора Војводине даје пуну подршку адвокатури Црне Горе у борби за изузимање адвокатуре из фискализације која је предвиђена Законом о услугама Републике Црне Горе.
 17. Управни одбор АК Војводине у потпуности прихвата Извештај представника АК Србије у Радној групи за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку и истом у потпуности даје подршку за све активности које је у свом раду у Радној групи предузео.