Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora AKV od 26. 02. 2021. godine

  1. Odobrava se iznos od 100.000,00 dinara na ime isplate druge prve nagrade osvojene na konkursu „Glasnika“ AKV za pisanu pravnu reč.
    Advokatska komora Vojvodine izdaće saopšenje na veb sajtu AK Vojvodine u kome će se navesti da je Advokatska komora Vojvodine usled velikog broja kvalitetnih radova dodelila dve prve nagrade u kategoriji „Pisana pravna reč“.
  2. USVAJA SE ponuda kompanije „ING-PRO“ d.o.o. iz Beograda za korišćenje elektronske baze propisa za advokate Advokatske komore Vojvodine, sa kojom će se zaključiti ugovor o daljoj saradnji za period od godinu dana.
  3. USVAJA SE ponuda „DDOR Novi Sad“ za osiguranje imovine Advokatske komore Vojvodine za 2021. godinu, u svemu kao u ponudi.
  4. Za predstavnike Advokatske komore Srbije u Radnoj grupi za pripremu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, predlažu se Tanja Arsić, advokat u Novom Sadu i Jasmina Milutinović, advokat u Čačku.
  5. IMENUJE SE Tatjana Kostić, advokat u Pančevu, za člana Izborne komisije Advokatske komore Srbije.
  6. IMENUJE SE Nenad Krajnović, advokat u Novom Sadu, za zamenika člana Izborne komisije Advokatske komore Srbije.