Dusan Belic

Одлуке Управног одбора АКВ од 26. 02. 2021. године

  1. Одобрава се износ од 100.000,00 динара на име исплате друге прве награде освојене на конкурсу „Гласника“ АКВ за писану правну реч.
    Адвокатска комора Војводине издаће саопшење на веб сајту АК Војводине у коме ће се навести да је Адвокатска комора Војводине услед великог броја квалитетних радова доделила две прве награде у категорији „Писана правна реч“.
  2. УСВАЈА СЕ понуда компаније „ИНГ-ПРО“ д.о.о. из Београда за коришћење електронске базе прописа за адвокате Адвокатске коморе Војводине, са којом ће се закључити уговор о даљој сарадњи за период од годину дана.
  3. УСВАЈА СЕ понуда „ДДОР Нови Сад“ за осигурање имовине Адвокатске коморе Војводине за 2021. годину, у свему као у понуди.
  4. За представнике Адвокатске коморе Србије у Радној групи за припрему Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, предлажу се Тања Арсић, адвокат у Новом Саду и Јасмина Милутиновић, адвокат у Чачку.
  5. ИМЕНУЈЕ СЕ Татјана Костић, адвокат у Панчеву, за члана Изборне комисије Адвокатске коморе Србије.
  6. ИМЕНУЈЕ СЕ Ненад Крајновић, адвокат у Новом Саду, за заменика члана Изборне комисије Адвокатске коморе Србије.