Dusan Belic

Одлуке Управног одбора АКВ од 27. 01. 2021. године

  1. Поново ће се упутити допис АК Србије у вези са Иницијативом колегијума дисциплинских судија АК Војводине за измену одредаба Закона о адвокатури и Статута АК Србије, како би је уврстили у дневни ред Управног одбора АК Србије.
  2. Адвокатска комора Војводине неће предлагати Адвокатској комори Србије кандидате за представника адвокатуре у Високом савету судства и Државном већу тужилаца, нити ће се придружити већ датим предлозима од стране осталих адвокатских комора.
  3. Упутиће се допис Комисији за прописе и правну праксу из области казненог права којим ће се обавестити о одлуци Управног одбора да не одлучује о Предлогу Правила о раду ове Комисије, већ да Комисија треба да сачини Програм свог рада, а да на свој рад примењује одредбе Пословника о раду Управног одбора.
  4. Именује се Аврамов Душко, адвокат у Зрењанину, за вршиоца дужности судије Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине.