Dusan Belic

Odluke redovne Skupštine AK Vojvodine 11. 05. 2019.

У Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду, 11. 05. 2019. године је одржана редовна Скупштина Адвокатске коморе Војводине којој је присуствовало 66 делегата, са следећим дневним редом:

 1. Усвајање дневног реда
 2. Усвајање записника са претходне седнице одржане 21. 04. 2018. године (записник у прилогу)
 3. Разрешење делегата АКВ у Скупштини АК Србије (8 делегата)
 4. Избор делегата АК Војводине за Скупштину АК Србије на упражњена места (8 делегата)
 5. Измене и допуне Статута АК Војводине (материјал у прилогу)
 6. Извештај о раду Управног одбора Адвокатске коморе Војводине (материјал у прилогу)
 7. Извештај о раду дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Војводине
 8. Извештај о раду председника дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине
 9. Извештај председника Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
 10. Усвајање биланса стања и успеха за 2018. годину (материјал у прилогу)
 11. Усвајање финансијског плана за 2019. годину (материјал у прилогу)
 12. Усвајање Правилника о Потпорном фонду АК Војводине (материјал у прилогу)

Скупштином је руководио председник Скупштине Адвокатске коморе Војводине г. Ђорђе Мисиркић, адвокат у Руми.

Скупштина је донела следеће одлуке:

 • Скупштина је усвојила записник са претходне седнице Скупштине одржане 21. 04. 2018. године.
 • Скупштина је разрешила осам представника Адвокатске коморе Војводине у Скупштини Адвокатске коморе Србије.
 • Скупштина је изабрала осам представника Адвокатске коморе Војводине у Скупштини Адвокатске коморе Србије и то: Арсенијевић Бошка, адвоката у Новом Саду; Момчиловић Синишу, адвоката у Бечеју; Кулиџан Милицу, адвоката у Кикинди; Десница-Петровић Биљану, адвоката у Новом Саду; Трбук Зорана, адвоката у Новом Саду; Ристић Драгослава, адвоката у Новом Саду; Глигорић Срђана, адвоката у Бечеју; и Керац Мирка, адвоката у Новом Саду.
 • Скупштина је усвојила Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војводине којима се бришу чланови 99. и 100. Статута Адвокатске коморе Војводине.
 • Скупштина је усвојила Извештај о раду Управног одбора АК Војводине.
 • Скупштина је усвојила Извештај о раду дисциплинског тужиоца АК Војводине.
 • Скупштина је усвојила Извештај о раду председника Дисциплинског суда АК Војводине.
 • Скупштина је усвојила Извештај о раду председника Надзорног одбора АК Војводине.
 • Скупштина је усвојила биланс стања и успеха за 2018. годину.
 • Скупштина је усвојила финансијски план за 2019. годину.
 • Скупштина је усвојила (са изменама на самој Скупштини) Правилник о Потпорном фонду АК Војводине.

Адвокатска комора Војводине