Dusan Belic

Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Србије о измени тарифног броја 13 Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката

Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној 10. 04. 2021. године донео је Одлуку о измени тарифног броја 13 Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.

Ова одлука објављена је у “Службеном гласнику” број 37/21 од 14.04.2021. године и примењује се од 22.04.2021. године.

У прилогу можете видети текст Одлуке и Табеларни преглед измењене Тарифе.