admin

Odluka o osnivanju Odbora advokatskih pripravnika

Na Konstitutivnoj skupštini Odbora advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine, održanoj 26.09.2017. godine, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, advokatski pripravnici su doneli Odluku o osnivanju Odbora advokatskih pripravnika i usvojili Pravila o radu odbora advokatskih pripravnika.

Takođe, advokatski pripravnici su izabrali članove Izvršnog odbora Odbora advokatskih pripravnika, i to:
Aleksandar Budovalčev, predsednik Izvršnog odbora
Stefan Njegovan, potpredsednik Izvršnog odbora
Sonja Stojanov, sekretar Izvršnog odbora
Tamara Puškarević, član Izvršnog odbora
Stefan Pekić, član Izvršnog odbora
Sergej Damjanov, član Izvršnog odbora
Dušan Dragišić, član Izvršnog odbora