Dusan Belic

Одлагање суђења у Прекршајном суду у Новом Саду

Према усменом обавештењу председника Прекршајног суд у Новом Саду, у периоду од понедељка 16. марта до петка 20. марта, сва суђења се одлажу.

Предмети у дежурству по наредби за привођење и писарница суда раде.