admin

Обука “Заступање пред Европским судом за људска права: заштита права на правично суђење” у Суботици

Академија Адвокатске коморе Војводине вас обавештава и позива да се пријавите ради учешћа на обуци: Родна равноправност и улога адвокатуре.

Циљ обуке је упознавање са основним правним актима антидискриминационог законодавства, као и проблемима који се у пракси стварају приликом њихове примене. Од предавача-експерата из ове области, стичу се неопходна практична знања из области заштите од дискриминације уопште и заштите од родно засноване дискриминације, те улоге коју адвокати имају у поступку те заштите, као и знања из области родне равноправности, укључујући и праксу Европског суда за људска права, Повереника за равноправност и Покрајинског омбудсмана – заштитника грађана.

Обука ће бити одржана: 01-02. јуна (петак и субота) 2018. године у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/I.

Предавачи:

  • Проф. др Невена Петрушић, Правног факултета, Универзитета у Београду,
  • Проф. др Маријана Пајванчић, Правног факултета, Универзитета у Новом Саду, у пензији,
  • Љубинка Кркљуш, адвокат у Новом Саду,
  • Мирела Радоњанин, адвокат у Новом Саду,
  • Даница Тодоров, бивша заменица за равноправност полова Покрајинског заштитника грађана

Број учесника: 10-14, приоритет по редоследу пријављивања.

Рок за пријављивање: до 18. маја 2018. године, на е-mail Академије Адвокатске коморе Војводине, akv.akademija@gmail.com уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације.

У прилогу се налази програм и сатница са распоредом активности обуке.