Uroš Pajić

Обука: “Заступање пред Европским судом за људска права: Заштита права на правично суђење”, 28. новембар (среда) 2018. године у 16:00, у Новом Саду СЕ ОДЛАЖЕ

О термину заказивања ове трибине бићете накнадно обавештени.