Uroš Pajić

Обука: “Заступање пред Европским судом за људска права: Заштита права на правично суђење”, 27. новембар (уторак) 2018. године, са почетком у 15:00, у Сремској Митровици.

Позив на обуку
Програм и сатница