admin

Obuka “Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava: Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti i zabrana zlostavljanja”

OBAVEŠTENJE O OBUCI “ZASTUPANJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: PRAVO NA SLOBODU I BEZBEDNOST LIČNOSTI I ZABRANA ZLOSTAVLJANJA”

28. novembar 2017.godine, u 16 časova, u Zrenjaninu

Advokatska komora Vojvodine, Akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS u Srbiji pozivaju vas na obuku na temu  “Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava: pravo na slobodu i bezbednost ličnosti i zabrana zlostavljanja”, koji će se održati u utorak, 28. novembra 2017.godine, sa početkom u 16 časova, u Zrenjaninu, u prostorijama Ogranka Zrenjanin, Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.1, II sprat (ulaz iz Pupinove ulice, br.2).

Cilj obuke je da se učesnici upoznaju sa pravilima postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava i načinima za zaštitu fundamentalnih prava garantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: prava na slobodu i bezbednost ličnosti i zabrane mučenja i drugih oblika zlostavljanja, pri čemu će naglasak biti na zaštiti ovih prava u kontekstu krivičnog postupka i rada policije. Uz ovo, biće reči i o tome kako koristiti bazu podataka Evropskog suda za ljudska prava i gde je moguće pronaći literaturu korisnu za zastupanje pred ovim sudom.

Predavači:

 • Veljko Delibašić, advokat u Beogradu i potpredsednik Advokatske komore Beograda;
 • Vladimir Beljanski, advokat u Novom Sadu i predsednik Advokatske komore Vojvodine;
 • Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS u Srbiji.

Molimo Vas da svoje učešće prijavite najkasnije do 23. novembra 2017. godine, na e-mail Akademije Advokatske komore Vojvodine akv.akademija@gmail.com.

Broj učesnika je ograničen na minimalno 15 i maksimalno 25 učesnika.

Prijave će se primati po redosledu prijavljivanja do maksimalnog broja od 25 učesnika.

Program i satnica obuke nalazi se u prilogu.

Obuka: ZASTUPANJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: PRAVO NA SLOBODU I BEZBEDNOST LIČNOSTI I ZABRANA ZLOSTAVLJANJA

28. novembar 2017. – Zrenjanin

Program i satnica

 • 16:00-16:15 Uvodne reči
 • 16:15-17:15 Zaštita prava na slobodu i bezbednost ličnosti: pritvor i lišenje slobode
  (I deo)
  – dr Veljko Delibašić, advokat u Beogradu, potpredsednik Advokatske komore Beograda, i Vladimir Beljanski, advokat u Novom Sadu, predsednik Advokatske komore Vojvodine
 • 17:15-17:30 Pauza
 • 17:30-18:30 Zaštita prava na slobodu i bezbednost ličnosti: pritvor i lišenje slobode
  (II deo)
  – dr Veljko Delibašić i Vladimir Beljanski
 • 18:30-18:45 Pauza
 • 18:45-19:30 Zabrana zlostavljanja i postupanje prema licima lišenim slobode – Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS u Srbiji
 • 19:30-20:00 Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava i pravila o prihvatljivosti predstavke – Žarko Marković
 • 20:00-20:45 Koktel