admin

Обука “Заступање пред Европским судом за људска права: право на слободу и безбедност личности и забрана злостављања” у Панчеву

Адвокатска комора Војводине, Академија Адвокатске коморе Србије и Мисија ОЕБС у Србији позивају вас на обуку на тему  “Заступање пред Европским судом за људска права: право на слободу и безбедност личности и забрана злостављања”, која ће се одржати 28. маја 2018. године, у понедељак, са почетком у 16 часова, у Панчеву, у просторијама Огранка Панчево, ул. Змај Јовина 5а.

Циљ обуке је да се учесници упознају са правилима поступка пред Европским судом за људска права и начинима за заштиту фундаменталних права гарантованих Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода: права на слободу и безбедност личности и забране мучења и других облика злостављања, при чему ће нагласак бити на заштити ових права у контексту кривичног поступка и рада полиције. Уз ово, биће речи и о томе како користити базу података Европског суда за људска права и где је могуће пронаћи литературу корисну за заступање пред овим судом.

Предавачи:

  • Вељко Делибашић, адвокат у Београду и потпредседник Адвокатске коморе Београда;
  • Владимир Бељански, адвокат у Новом Саду и председник Адвокатске коморе Војводине;
  • Жарко Марковић, правни саветник у Мисији ОЕБС у Србији.

Молимо Вас да своје учешће пријавите најкасније до 14. маја 2018. године, на e-mail Академије Адвокатске коморе Војводине akv.akademija@gmail.com, уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације.

Број учесника је ограничен на минимално 15 и максимално 25 учесника.

Пријаве ће се примати по редоследу пријављивања до максималног броја од 25 учесника.

Програм и сатница обуке налази се у прилогу.