admin

Obuka za primenu Zakona o zaštiti uzbunjivača

Portal Pištaljka (čiji je izdavač udruženje Eutopija) u saradnji sa Pravosudnom akademijom Republike Srbije, udruženjem Alterfakt i magazinom Nedeljnik realizuje projekat napredne obuke za primenu Zakona o zaštiti uzbunjivača za sudije, tužioce i advokate „Glasna Pištaljka“ (Loud Whistle), uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

U prilogu se nalaze Pozivno pismo za obuku i Dnevni red obuke.

Prijave se podnose na adresu organizatora: advokati@pistaljka.rs.

Dnevni red-obuka advokata-AKV i AKŠ

Pozivno pismo-obuka advokata- AKV i AKŠ