admin

ОБУКА ЗА ПРАВОСУДНИ ИСПИТ

На основу члана 86. Закона о адвокатури и члана 137. Статута Адвокатске коморе Војводине, Академија Адвокатске коморе Војводине (Академија) организује

ОБУКУ ЗА ПРАВОСУДНИ ИСПИТ

Циљ: завршна припрема приправника уписаних у Именик приправника Адвокатске коморе Војводине за полагање правосудног испита, усмерена напрактична знања и вештине, упознавање са судском праксом и развијање способности тумачења и примене прописа, правног закључивања, решавања задатака и јасног, разложног и сажетог излагања.

Предавачи: предавачи и ментори Академије.

Услов: основно познавање материје испитних предмета, стечено током студија, приправничке вежбе и самосталне припреме за испит.

Број часова: укупно 40-50 школских часова (петком и суботом).

Трајање: шест недеља, након пријављивања довољног броја полазника за формирање групе.

Облик рада: обука у највише две групе од по 15-20 полазника, формиране по редоследу пријављивања.

Место одржавања: просторије Адвокатске коморе Војводине.

Пријављивање: на адресу Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, Змај Јовина, 20/1, или ak.vojvodine@sbb.rs, са назнаком “обука за правосудни испит”.

Литература: у складу са Законом о правосудном испиту (“Службени гласник РС”, 16/97) и Правилником о програму правосудног испита (“Службени гласник РС”, 51/97).

Обука је бесплатна за приправнике уписане у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине.

Председница Већа предавача
Мр Мирјана Томић Јовановић с.р.

Декан
Др Слободан Бељански с.р.