Dusan Belic

Обука “Унакрсно испитивање у кривичном поступку” 24. априла 2019. године (среда) у 18,00 часова, Нови Сад

Академија Адвокатске коморе Војводине организује обуку о

УНАКРСНОМ ИСПИТИВАЊУ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Циљ обуке је стицање практичних знања и вештина потребних за ефикасну примену овог института у пракси

Обука ће бити одржана 24. априла 2019. године (среда) у трајању од 2 часа од 18 до 20 сати, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I.

Обуку ће спровести Јелена Николић, адвокат у Новом Саду са групом од највише 50 полазника.