Dusan Belic

Обука “Родна равноправност и улога адвокатуре”, 15. – 16. новембра 2019. године у Новом Саду

Академија Адвокатске коморе Војводине вас обавештава и позива да се пријавите ради учешћа на обуци:

Родна равноправност и улога адвокатуре

Циљ обуке је упознавање са основним правним актима антидискриминационог законодавства, као и проблемима који се у пракси стварају приликом њихове примене. Од предавача-експерата из ове области, стичу се неопходна практична знања из области заштите од дискриминације уопште и заштите од родно засноване дискриминације, те улоге коју адвокати имају у поступку те заштите, као и знања из области родне равноправности, укључујући и праксу Европског суда за људска права, Повереника за равноправност и Покрајинског омбудсмана – заштитника грађана.

Обука ће бити одржана: 15-16. новембра (петак и субота) 2019. године у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/I.

Предавачи:

  • Проф. др Невена Петрушић, Правног факултета, Универзитета у Београду,
  • Проф. др Маријана Пајванчић, Правног факултета, Универзитета у Новом Саду, у пензији,
  • Даница Тодоров, бивша заменица за равноправност полова Покрајинског заштитника грађана

Број учесника: 10-14, приоритет по редоследу пријављивања.

Рок за пријављивање: до 31. октобра 2019. године, на е-маил Академије Адвокатске коморе Војводине, akv.akademija@gmail.com уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације.

У прилогу се налази програм и сатница са распоредом активности обуке.