Dusan Belic

“Обука адвоката за процесну улогу пуномоћника оштећених” 09.04.2022. (субота) у 9,15 часова

Академија Адвокатске коморе Војводине, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, по пројекту “Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” обавештава Вас и позива да се пријавите ради учешћа на:

“Обука адвоката за процесну улогу пуномоћника оштећених”

Циљ обуке је да се учесници боље упознају са процесном улогом, правима и обавезама оштећеног у кривичном поступку, улози пуномоћника у остваривању имовинскоправног захтева, службама за пружање подршке и стратешком оквиру за унапређење положаја жртава и сведока кривичних дела, као и са основама комуникације и приступа у раду са жртвама/оштећенима.

Обука ће бити одржана 09. априла (субота) 2022.године, с почетком у 9:15 сати, у Новом Саду, у просторијама хотела “Центар”, ул. Пап Павла бр. 2.

Предавачи:

  • Миро Оровић, адвокат,
  • Биљана Славковић, психотерапеуткиња,
  • Владимир Маринков, адвокат.

Број учесника: 10-30, приоритет по редоследу пријављивања.

Рок за пријављивање: закључно са 03. априлом 2022. године, на е-маил Академије Адвокатске коморе Војводине, akv.akademija@gmail.com уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације.

У складу са расположивошћу смештајних капацитета хотела, организатор, Мисија ОЕБС-а, је у могућности да понуди ноћење за ограничени број учесника са пребивалиштем ван Новог Сада, те се учесници моле да у пријави назначе да ли им је смештај потребан.

Програм и сатница налазе се у прилогу.