Dusan Belic

Позив на обуку адвокатских приправника за правосудни испит (22.10.2021-27.11.2021)

На основу члана 137. и члана 138. тачка 1. Статута Адвокатске коморе Војводине, Академија Адвокатске коморе Војводине (у даљем тексту: Академија) објављује:

ПОЗИВ ЗА УПИС НА ОБУКУ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПРАВОСУДНИ ИСПИТ

У Плану рада Академије за 2021. годину је одржавање обука за правосудни испит адвокатских приправника уписаних у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине.

Наставу ће држати предавачи Академије према програму утврђеном Законом о правосудном испиту и Правилником о програму правосудног испита, као и у складу са распоредом часова које је утврдило Веће предавача Академије.

Обука ће почети 22.октобра 2021. и трајаће до 27. новембра 2021. године.

Обука ће бити одржана уколико се пријави најмање 15 полазника, а максималан број учесника у групи је ограничен на 20 полазника.

Пријаве ће се запримати, а исто тако и прихватати, по редоследу запримања, и то до горе наведеног максималног броја полазника.

Рок за пријаву кандидата је до 10.10.2021.године.

Кандидати се пријављују путем емаil-a Адвокатске коморе Војводине akv.akademija@gmail.com уз обавезно навођење броја легитимације адвокатског приправника.