Dusan Belic

“Обука адвоката за процесну улогу пуномоћника оштећених” 24.09.2022. (субота) на Палићу

Академија Адвокатске коморе Војводине, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, по пројекту “Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” обавештава Вас и позива да се пријавите ради учешћа на:

“Обука адвоката за процесну улогу пуномоћника оштећених”

Циљ обуке је да се учесници боље упознају са процесном улогом, правима и обавезама оштећеног у кривичном поступку, улози пуномоћника у остваривању имовинскоправног захтева, службама за пружање подршке и стратешком оквиру за унапређење положаја жртава и сведока кривичних дела, као и са основама комуникације и приступа у раду са жртвама/оштећенима.

Обука ће бити одржана 24. септембра (субота) 2022.године, на Палићу

Предавачи:

  • Миро Оровић, адвокат,
  • Биљана Славковић, психотерапеуткиња,
  • Владимир Маринков, адвокат.

Број учесника: 10-30, приоритет по редоследу пријављивања.

Рок за пријављивање: закључно са 5. септембром 2022. године, на имејл Академије Адвокатске коморе Војводине, akv.akademija@gmail.com уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације.

Програм и сатница налазе се у прилогу.