Dusan Belic

Обука о вештинама комуникације, јавног излагања и обраћања, 16. и 17. децембар 2022. године у Новом Саду

Како унапредити комуникационе вештине са странкама и колегама? Које су стратегије вербалног излагања? Како решити комуникациони чвор? Шта поручујемо невербалном комуникацијом?

Предавачи:

  • Проф. др Ира Проданов
  • Проф. Ивана Калуђеровић Шиђански

Курс ће се одржати у просторијама Адвокатске коморе Војводине, Змај Јовина 24/I у Новом Саду

16. децембар (петак) 2022. године
17. децембар (субота) 2022. године

Пријаве слати најкасније до 07.12.2022. године, на адресу akv.akademija@gmail.com, уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације.

Број учесника је ограничен на минимално 12 и максимално 18 учесника.

Пријаве ће се примати по редоследу пријављивања до максималног броја од 18 учесника.

У прилогу се налази сатница са распоредом активности курса.

akv predavanje