Dusan Belic

Обука о вештинама комуникације, јавног излагања и обраћања, 01. октобар 2022. године у Суботици

Како унапредити комуникационе вештине са странкама и колегама? Које су стратегије вербалног излагања? Како решити комуникациони чвор? Шта поручујемо невербалном комуникацијом?

Предавачи:

  • Проф. др Ира Проданов
  • Проф. Ивана Калуђеровић Шиђански

Курс ће се одржати у просторијама Огранка Адвокатске коморе Војводине, Трг Слободе 2 у Суботици

01. октобар (субота) 2022. године

Пријаве слати најкасније до 19.09.2022. године, на адресу akv.akademija@gmail.com, уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације.

Број учесника је ограничен на минимално 12 и максимално 18 учесника.

Пријаве ће се примати по редоследу пријављивања до максималног броја од 18 учесника.

У прилогу се налази сатница са распоредом активности курса.

akv predavanje