admin

Obuka: Arbitraža: pokretanje i organizacija postupka, podnesci, troškovi

Akademija Advokatske komore Vojvodine vas obaveštava i poziva na obuku: Arbitraža: pokretanje i organizacija postupka, podnesci, troškovi

Obuku: Arbitraža: pokretanje i organizacija postupka, podnesci, troškovi

Predavači:

  • Maja Stanivuković, profesor Univerziteta u Novom Sadu, predsednica Beogradskog arbitražnog centra,
  • Tijana Žunić, advokat, sekretar Beogradskog arbitražnog centra,
  • Dragan Psodorov, advokat, član Udruženja za arbitražno pravo

Cilj obuke je da se upoznate sa osnovnim pravnim aktima za pokretanje i vođenje arbitražnog postupka. Na časovima ćete steći neophodna praktična znanja od vodećih eksperata i čuti novosti o najnovijim trendovima u rešavanju sporova koji mogu uticati na ugovore vaših klijenata i na vašu praksu. Korišćenjem primera iz prakse, diskusijom i analizom, pomoći ćemo vam da vaše klijente zastupate na najoptimalniji način u arbitražnom postupku i da se i sami uključite u rešavanje sporova kao arbitri.
Broj učesnika: 10-14, prioritet po redosledu prijavljivanja.

Rok za prijavljivanje: do 31. marta 2018. godine, na e-mail Akademije Advokatske komore Vojvodine akv.akademija@gmail.com uz obavezno navođenje matičnog broja iz advokatske/pripravničke legitimacije.

U prilogu se nalazi program i satnica sa rasporedom aktivnosti obuke.