admin

Obaveštenje Narodne banke Srbije

Poštovane koleginice i kolege,

u prilogu dostavljamo obaveštenje Narodne banke Srbije broj IX/3114/18 od 05.01.2018. sa uputstvom za provođenje izvršenja kada su dužnici zavodi za krivične sankcije i ustanove kulture, sa listom novootvorenih računa.