admin

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштоване колегинице и колеге, извештавамо Вас о одлукама Управног одбора Адвокатске коморе Војводине:

Ступањем на снагу члана 37. Закона о адвокатури (“Сл. гласник РС бр. 31/2011 и 24/2012”) адвокати су у обавези или адвокатске коморе, да закључе уговор о обавезном осигурању од професионалне одговорности.

АК Војводине је пре закључења уговора о обавезном осигурању адвоката од професионалне одговорности прикупила понуде неколико осигуравајућих друштава. Управни одбор је од прикупљених понуда прихватио као најповољнију понуду “ДДОР Нови Сад” АДО, Нови Сад.

Дана 15. 05. 2012. године закључен је уговор о колективном осигурању свих адвоката Адвокатске коморе Војводине.

На основу закљученог уговора сачињена је полиса осигурања од професионалне одговорности адвоката.

АК Војводине је, у складу са одлуком Управног одбора, извршила плаћање годишње премије за све адвокате у Војводини у износу од 14.042.917,00 динара.

Полиса са осигураном сумом и другим детаљима осигурања налази се у прилогу. Полиса је ступила на снагу 17. 05. 2012. године, са трајањем од једне године.

Управни одбор је на својој седници 25. 05. 2012. године донео одлуку којом је одредио висину месечне чланарине у износу од 2.500,00 динара.

Наведена одлука је донешена из разлога што се чланарина није мењала скоро две године, висина чланарине се није усклађивала са инфлацијом и увећањем адвокатске Тарифе.

Надаље, Адвокатска комора Војводине је за све адвокате уплатила премију осигурања о обавезном осигурању адвоката од професионалне одговорности за годину дана унапред, како адвокати не би закључивали посебне уговоре о осигурању и плаћали обавезе осигуравајућем друштву.

У висини чланарине обрачуната је месечна премија осигурања, те је то основни разлог за повећање висине чланарине, с тим што је Комора преузела обавезу да сноси све курсне разлике и оне се неће преносити на адвокате-чланове Адвокатске коморе Војводине.

Детаљи о осигурању су доступни из овог фајла. (PDF)

Адвокатска комора Војводине