admin

ОБАВЕШТЕЊЕ

Правосудна академија из Београда организује

20. марта 2010. године (субота)
са почетком у 10,00 часова

СЕМИНАР

за специјалистичку обуку 1. и 2. циклуса у поступцима када је малолетник учинилац или оштећени у кривичном делу

у просторијама Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, Змај Јовина 20/1