admin

Новине у законодавству

Децембар 2016:
Измене Закона о високом образовању
Закон о спречавању насиља у породици


Изменe Кривичног законика
Измене у кривичном законодавству децембар 2016. – Kратак преглед
Изменe Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
Измене Закона о порезу на додату вредност
Закон о проценитељима
Закон о транспорту опасне робе
Закон о становању и одржавању зграда
Закон о управљању аеродромима
Измене Закона о водама
Измене Закона о тржишту капитала
ИЗмене Закона о преузимању акционарских друштава
Измене Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
Измене Закона о подстицајима
Измене Закона о пољопривреди
Измене Закона о комуналним делатностима
Измене Закона о пореском поступку и администрацији
Напомена: Последње промене Закона о јавној својини, Закона о јавним медијским сервисима, Закона о систему плата запосленим у јавном сектору, те Закона о уређењу судова су само пролонгиране за још годину дана.