Uroš Pajić

“Непостојећи уговори у правној теорији и судској пракси”, 12. април (среда) 2023. године у 19 часова у Новом Саду

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “Непостојећи уговори у правној теорији и судској пракси”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са непостојећим уговорима кроз правну теорију и актуелну судску праксу

Трибина ће бити одржана:

12. април (среда) 2023. године у 19 часова

у просторијама Адвокатске коморе Војводине,
у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

О теми ће говорити уводничари:

Јасмина Дивнић, судија Апелационог суда у Новом Саду
Проф. др Катарина Иванчевић
Ева Вукашиновић, адвокат у Новом Саду

 

Модератор:
др Тања Вицковић Рамач, адвокат у Новом Саду