Uroš Pajić

Наставак сарадње са ИНГ-ПРО – лиценце за електронско праћење прописа

Адвокатска комора Војводине закључила је уговор о претплати на електронска издања издавача “ИНГ-ПРО”, Издавачко графичког д.о.о. из Београда

На основу Одлуке Управног одбора од 23.05.2024. године, Адвокатска комора Војводине закључила је уговор о претплати на електронска издања издавача “ИНГ-ПРО”, Издавачко графичког д.о.о. из Београда, на период од годину дана.

На основу овог уговора заинтересовани адвокати АК Војводине могу да купе појединачне лиценце за електронско праћење прописа.

Адвокати који су већ регистровани од претходне године, треба да се обрате Ивани Кнежевић на телефон 063/8600-325, ради даље регистрације (НЕ ПРИЈАВЉУЈУ СЕ ПОНОВО).

Пријаве за куповину лиценце нових претплатника се врше путем линка:

https://www.propisi.net/uputstvo-za-registraciju-i-aktiviranje-korisnickog-naloga-clanova-akv/

Искључиво право на АКВ лиценцу имају адвокати Адвокатске коморе Војводине

Цена једнокорисничког АКВ издања износи 9.350,00 динара, од чега адвокат плаћа 4.675,00 динара, док преостале трошкове сноси Адвокатска комора Војводине.