admin

Трибина: Медијација и адвокатура

Адвокатска комора Војводине, Партнери за демократске промене Србија и Амбасада Краљевине Холандије у Србији одржали трибину с темом: „МЕДИЈАЦИЈА и АДВОКАТУРА – улога адвоката у медијацији“

Циљ трибине је да се учесници упознају са основним начелима и правним оквиром за примену медијације у Србији, као и са улогом адвоката у медијацији и утицајем медијације на адвокатску праксу. Трибина је покрила, између осталог и следеће теме: појам и основна начела медијације, правни оквир за примену медијације (посредовања) у Србији, однос медијације и судског поступка, улога медијатора и однос адвокатуре и медијације.

Трибина је одржана: 09. маја (среда) 2018. године, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/I.

Предавачи:

Блажо Недић, адвокат у Београду, регионални медијатор Светске банке
Биљана Бјелетић, адвокат у Панчеву, медијатор