admin

Курс обуке у вештинама усменог излагања, јавног обраћања и других облика вербалне комуникације

Академија Адвокатске коморе Војводине објављује позив за пријављивање на Курс обуке у вештинама усменог излагања, јавног обраћања и других облика вербалне комуникације.

Рок за пријављивање је до попуњавања  једне или две групе од 15 полазника.

Циклус предавања и вежби водиће проф.др Ира Проданов и проф Ивана Калуђеровић Шиђански.

Обука је без накнаде за адвокате и адвокатске приправнике уписане у именике Адвокатске коморе Војводине.

Пријављивање се врши путем мејл адресе Адвокатске коморе Војводине: аквојводине@гмаил.цом уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације и назнаку “За обуку у вештинама”.

Академија Адвокатске коморе Војводине

У Новом Саду, 22. август 2016. године