admin

КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРАВНИКЕ

На основу члана 86. Закона о адвокатури и члана 137. Статута Адвокатске коморе Војводине, Академија Адвокатске коморе Војводине организује КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРАВНИКЕ

Циљ: оспособљавање адвоката и адвокатских приправника уписаних у именике Адвокатске коморе Војводине да на енглеском језику пишу, читају и разумеју законе, уговоре, судске одлуке, правна мишљења, дописе и предлоге, и да учествују у правним семинарима, дискусијама и презентацијама.

Предавач: проф. др Маја Станивуковић , редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду и професор енглеског језика и књижевности.

Услов: познавање енглеског језика нивоа Б2 (Upper Intermediate – по властитој оцени полазника, без претходне провере знања и прилагања доказа).

Број часова: укупно 24 школска часа (једном недељно по два часа).

Трајање: од 14. октобра до 23. децембра 2014.

Облик рада: обука у највише две групе од по 10 полазника, формиране по редоследу пријављивања.

Место одржавања: просторије Адвокатске коморе Војводине.

Пријављивање: До 25. септембра 2014. на адресу Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, Змај Јовина, 20/1, или panonija@eunet.rs, са назнаком “Курс енглеског језика”.

Пожељна литература: Cambridge University Press, International Legal English – Student book with 3 audio cds (приручник се може набавитипо цени од 2.800,00 дин. код фирме JOIN Ин из Београда, Македонска 30 – info@joinin.rs.

Курс је бесплатан за полазике.
Полазник који је уредно пратио наставу добија сертификат о похађању курса.

Председница Већа предавача
Мр Мирјана Томић Јовановић с.р.

Декан
Др Слободан Бељански с.р.