admin

Курс: ЕНГЛЕСКИ ЗА ПРАВНИКЕ II, 12.02.2019. – 16.04.2019. године у Новом Саду

Курс: Енглески за правнике II

Академија Адвокатске коморе Војводине организује наставак курса енглеског, ’’Енглески за правнике ИИ’’, и то за оне полазнике који су први део курса редовно похађали.

• Термин наставе: од 12.02. до 16.04.2018. године, уторком, касније поподне;
• Број часова: једном недељно у трајању од два школска часа (укупно 20 школских часова);
• Број полазника: од 8 до 12;
• Место одржавања наставе: сала Управног одбора АКВ, у седишту, у Новом Саду;
• Литература: Cambridge University Press 2011 International Legal English – Student book with 3 audio dcs (уџбеник по коме су полазници похађали наставу у првом делу курса).

Молимо вас да се пријавите, што пре, а најкасније до 21.01.2019. године.
Пријављивање се врши путем мејл адресе Академије Адвокатске коморе Војводине: akv.akademija@gmail.com уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације.

С обзиром на то да је број полазника ограничен, пријаве ће се прихватати по редоследу пријављивања, с тим да ће предност имати они кандидати који су први део курса најредовније похађали.