admin

Конституисан Савет Адвокатске коморе Војводине

На седници одржаној 26. октобра 2007. године конституисан је Савет Адвокатске коморе Војводине у саставу:

  1. др Слободан Бељански, адвокат у Новом Саду, председник
  2. Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, члан
  3. Добросављев Светозар, адвокат у Новом Саду, члан
  4. Секељ Јован, адвокат у Зрењанину, члан
  5. др Јанко Кубињец, адвокат у Бачком Петровцу, члан
  6. Вебер Ђорђе, адвокат у Новом Саду, члан
  7. Лотина Мирослав, адвокат у Новом Саду, члан
  8. Вујовић Драган, адвокат у Старој Пазови, члан
  9. Чулајевић Јован, адвокат у Новом Саду, члан.