admin

Комисија за праћење постављања бранилаца по службеној дужности и привремених заступника

Комисија:

  1. Добросављев Срђан, адвокат у Новом Саду
  2. Режа Слободан, адвокат у Панчеву
  3. Коњевић Драган, адвокат у Сомбору
  4. Бесеровац Љубица, адвокат у Сремској Митровици
  5. Радишић Гутеша Весна, адвокат у Зрењанину
  6. Бачић Мартин, адвокат у Суботици