admin

Komemoracija povodom smrti Jovana Sekelja, advokata u Zrenjaninu

КОМЕМОРАЦИЈА ПОВОДОМ СМРТИ АДВОКАТА ЈОВАНА СЕКЕЉА, адвоката у Зрењанину, некадашњег потпредседника Адвокатске коморе Војводине, ОДРЖАЋЕ СЕ У ПРОСТОРИЈАМА АК ВОЈВОДИНЕ 23. фебруара 2018. године (петак) у 13,00 часова.

Адвокатска комора Војводине