Uroš Pajić

Основан је “Клуб жена адвоката Катарина Ленголд Маринковић”

Dana 25. 11. 2022. godine, odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine, osnovan je “Klub žena advokata Katarina Lengold Marinković”.

Pozivamo sve koleginice i kolege da se uključe u rad ovog radnog tela koje će se baviti svim pitanjima koja utiču na položaj i ravnopravnost žena advokata.