admin

Katedra: Otvorena vrata – aktivnosti i perspektive AKV i advokature, 29.11.2017.

Poštovani,

Dana 29.11.2017. godine sa početkom u 19:00h u prostorijama AKV u organizaciji Akademije AKV održaće se Katedra pod nazivom: “Otvorena vrata – aktivnosti i perspektive AKV i advokature”.

Uvodničari su: Vladimir Beljanski, predsednik AKV, Srđan Dobrosavljev, predsednik Ogranka AKV u Novom Sadu, Milan Karać, sekretar UO AKV, Branko Tatić, presednik veća predavača Akademije AKV, Goran Ilić, predsednik Disciplinskog suda AKV i Milan Stupar, disciplinski tužilac.

Pozivamo sve kolege da se odazovu u što većem broju, kako bi svojim učešćem, pitanjima i sugestijama doprineli daljem radu i unapređenju Advokatske komore Vojvodine.