admin

Катедра АКВ: Правна сигурност у кривичном праву и стандарди људских права

Академија Адвокатске коморе Војводине позива Вас на Катедру са темом ПРАВНА СИГУРНОСТ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ И СТАНДАРДИ ЉУДСКИХ ПРАВА осврт на праксу Европског суда за људска права и Уставног суда

предавач: проф. др ГОРАН ИЛИЋ, редовни професор Правног факултета у Београду и судија Уставног суда

Катедра ће се одржати 10. новембра 2015. године (уторак) у 20 часова у просторијама Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду, Змај Јовина 20/1.

Позивамо колеге да присуствују предавању и учествују у расправи