admin

Катедра АКВ: Поступак пред Европским судом у Стразбуру

Академија Адвокатске коморе Војводине позива Вас на Катедру са темом ПОСТУПАК ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ У СТРАЗБУРУ – уводно излагање –

Уводна излагања:

Бошко Каћански, адвокат у Новом Саду
Јелена Тешановић, адвокат у Новом Саду
Ивана Капор, адвокат у Новом Саду

Позивамо колеге да присуствују предавању и учествују у расправи