admin

Катедра Академије АКВ 2014. година

29.01.2014. Prednacrt građanskog zakonika – Obligacije – uvodni deo


17.12.2014. Prednacrt građanskog zakonika – nasledno pravo
10.12.2014. Prednacrt građanskog zakonika – porodično pravo
03.12.2014. Prednacrt Građanskog zakonika
04.12.2014. Prednacrt Građanskog zakonika – opšti deo
20.11.2014. Slabosti društva i vlasti u Srbiji
28.10.2014. Izmene i dopune zakona koji su razlog protesta
22.10.2014. Sociološki i politikološki aspekt nezavisne advokature