admin

Катедра Академије АК Војводине

АКАДЕМИЈА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ ВАС ПОЗИВА НА КАТЕДРУ

са темом: СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИКОЛОШКИ АСПЕКТ НЕЗАВИСНЕ АДВОКАТУРЕ

Катедра ће се одржати 22. октобра 2014. године (среда) у 19 часова у просторијама Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду, Змај Јовина 20/1.

Уводно излагање одржаће:
проф.др Владимир Вулетић, Филозофски факултет Београд
проф.др Душко Радосављевић, Факултет за правне и пословне студије „др Лазар Вркатић“ Нови Сад