admin

Катедра АК Војводине

АКАДЕМИЈА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ ВАС ПОЗИВА НА КАТЕДРУ

са темом: ЗАКОН О РАДУ – ИСТИНА И ЗАБЛУДА

Катедра ће се одржати 2. октобра (четвртак) 2014. године са почетком у 19,00 часова у просторијама Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду, Змај Јовина 20.

Уводно излагање одржаће др ВЕГ ЕНИКЕ, адвокат у Новом Саду.