admin

Katedra Advokatske komore Vojvodine 22.11.2017. godine

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na predstavljanje knjige prof. dr Duške Franete LJUDSKO DOSTOJANSTVO KAO PRAVNA VREDNOST

Predstavljanje knjige održaće se 22. novembra 2017. godine (sreda) u 19 časova u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I

O knjizi će govoriti:

  • dr Miodrag Jovanović, red.prof.Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • dr Slobodan Beljanski, advokat u Novom Sadu,
  • dr Duška Franeta, autorka knjige i vanred.prof. Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerziteta Union.