admin

Javna rasprava koja se odnosi na ustavne promene u oblasti pravosuđa, Okrugli sto na temu: Stručnost nosilaca pravosudnih funkcija”

Pozivamo zainteresovane za učestvovanje na Okruglom stolu da se jave AK Vojvodine i da dostave svoje predloge

Poštovani,

Elektronskim dopisom od 24.05.2017. godine bili ste obavešteni o početku konsultativnog procesa u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe. Istom prilikom sve advokatske komore bile su pozvane da dostave svoje komentare i predloge vezane za ovu temu.

Imajuću u vidu značaj teme za advokatsku profesiju, ponovo Vas pozivam i molim da uzmete učešće u javnoj raspravi koja se odnosi na ustavne promene u oblasti pravosuđa.

Naredni okrugli sto na temu: “Stručnost nosilaca pravosudnih funkcija” sa podtemama:

  • Položaj i uloga Pravosudne akademije u stupanju na pravosudnu funkciju
  • Kontinuirano usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija (posledice (ne)stručnosti)
  • Procena stručnosti nosilaca pravosudnih funkcija (ko i kako procenjuje stručnost?),

održaće se 7. septembra u Beogradu, u Palati Srbija (poziv u prilogu).

Molim Vas da pismene predloge i komentare na temu kojom će se baviti skup pošaljete na e-mail adresu maja.prelic@mpravde.gov.rs do 1.septembra, s obzirom na princip koji smo usvojili u dosadašnjem radu da u javnoj raspravi aktivno mogu učestvovati samo organizacije koje su poslale pismene priloge.

U prilogu Vam šaljem sve dosadašnje materijale, dok pristigle predloge mozete procitati na sledecem linku https://goo.gl/kamnKs

S poštovanjem,

Čedomir Backović
Predsednik pregovaračke grupe Poglavlja 23
Pomoćnik ministra za evropske integracije i međunarodne projekte
Ministarstvo pravde
Republika Srbija