admin

Izveštaj sa godišnjeg savetovanja sudija u organizaciji VKS

U prilogu se nalazi Izveštaj advokata Gorana Ilića, Predsednika Disciplinskog suda AKV, sa godišnjeg savetovanja sudija u organizaciji VKS.

Izvestaj