admin

Избор новог Извршног одбора адвокатских приправника

На седници Извршог одбора адвокатских приправника одржаној дана 19.04.2018. године изабран је нови Извршни одбор адвокатских приправника Адвокатске Коморе Војводине.

Извршни одбор адвокатских приправника Адвокатске Коморе Војводине сада чине:

  1. Леона Димитров, председник
  2. Дубравка Краљ, потпредседник
  3. Јована Савичић, секретар
  4. Немања Иватовић, члан
  5. Милош Малиџан, члан
  6. Филип Радуловић, члан
  7. Петар Перваз, члан