admin

Informacija o aktivnostima AK Vojvodine u oblasti edukacije mladih advokata

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине од 17. 11. 2016. године, председник Адвокатске коморе Војводине Срђан Сикимић презентирао је извештаје Комисије за анализу прописа о адвокатури у процесу приступања Европској Унији о учешћу представника АК Војводине на семинару у Луксембургу, на коме су биле присутне делегације већине земаља света, као и на 60. Конгресу Међународне Уније адвоката.

Боравак наше делегације обележен је активним радом у појединим комисијама и радним телима наведених скупова, са задатком остваривања међусобне сарадње ради организовања сличних облика едукације за адвокате Адвокатске коморе Војводине.

У прилогу су наведени извештаји:

Нови Сад, 18. 11. 2016. године