Dusan Belic

Хуманитарна акција

Имајући у виду да је колега Јовин Миленко (37), адвокат у Новом Саду оболео од акутне лимфобластне леукемије која је изузетно прогресивна, Управни одбор Адвокатске коморе Војводине је, као један од видова помоћи, одобрио и хуманитарну акцију скупљања новчаних средстава за лечење колеге Јовин Миленка у виду правног саветовања грађана, без рекламирања било ког адвоката као пружаоца правне помоћи у виду давања правних савета, а коју правну помоћ би пружали адвокати на бази личног пријављивања Секцији Младих адвоката АК Војводине.

Пружање правне помоћи грађанима одвијаће се у просторијама Адвокатске коморе Војводине сваког радног дана почев од среде, 22. 09. 2021. године у периоду од 14 до 16 часова, у ком периоду ће дежурни адвокати одговарати на телефонске позиве, мејлове и примати клијенте који дођу лично.

Саветовање се односи искључиво на давање писмених и усмених правних савета, док би плаћање било вршено уплатом на рачун колеге Миленка Јовина или убацивањем новца у кутију која ће бити постављена у просторијама Коморе.

Телефон за позиве дежурним адвокатима: 064/3158-123 и мејл адреса: humanitarnaakcijaakv@gmail.com

Позивамо све колеге да у складу са својим могућностима помогну колеги Јовин Миленку.

Адвокатска комора Војводине